API Docs Escapemania (v 1.0)

Escapemania umožňuje integraci do vašich rezervačních systémů.

Pomocí níže uvedených API můžete aktuálně:

- ověřovat platnost kódů našich vstupenek , který Vám klienti zadají např. do rezervačního kalendáře

- propojit svůj rezervační kalendář a publikovat své volné termíny přímo na escapemanií
to dvěma způsoby:
a) vytvořit volné termíny přímo v GM panelu
b) napojit se na naše API, skrze které bude probíhat synchronizace. Váš systém zveřejní aktuální stav volných her. Hráči tím dostanou možnost si zakoupit zakoupit přímo tento termín. O rezervaci Vás uvědomíme skrze API a email.

Pro více informací nám napište na info@escapemania.cz

Testing environment

https://dev.escapemania.cz/api/v1/

Tickets API

Authentication

POST https://escapemania.cz/api/v1/auth/login/
Content-Type: application/json
{
"email": "",
"password": ""
}

Get voucher information

GET https://escapemania.cz/api/v1/vouchers/voucher-code/
Authorization: Token [key_obtained_in_login]
Content-Type: application/json
{
"unique_code": “XXXXX-11111"
}

VOUCHER_STATUS_UNUSED = 1 … neuplatněný

VOUCHER_STATUS_USED = 2 ... uplatněný

VOUCHER_STATUS_PAID = 3 … zaplacený

VOUCHER_STATUS_INVOICED = 4 … fakturovaný

Change voucher status to VOUCHER_STATUS_USED

PATCH https://escapemania.cz/api/v1/vouchers/voucher-code/
Authorization: Token [key_obtained_in_login]
Content-Type: application/json

{
"unique_code": "9G2NE47E",
"voucher_status": 2
}

Calendar API

https://escapemania.docs.apiary.io/#