Reviewed game

Pravěk a Sci-fi v jednom!

Stroj času Puzzle room Recenze

Cestujete strojem času? Pokud jste dobrodruhové a podnikáte takovéhle výpravy, nemůžete se divit, když se občas něco zvrtne. A tak se stalo, že část vašich přátel se ocitla v úplně jiné době než vy. Dokážete se všichni znovu shledat a společně se vrátit do současnosti? Místnost patří společnosti The Puzzle Room a jejich nemalé zkušenosti s provozováním únikových místností pocítíte na každém kroku. Místo je snadno k nalezení, zázemí velmi pěkné a příjemné, s možností zakoupení drobného občerstvení. Uvedení do příběhu je v tomto případě velmi stylové a efektní. Neomezuje se na pouhé odvyprávění příběhu, ale skutečně „odcestujete“ strojem času. Pak následuje první překvapení, protože si musíte zvolit, která část vaší výpravy se ztratí v minulosti a která v budoucnosti. Počítejte s tím, že skutečně dojde k rozdělení vaší skupiny a část hry absolvujete odděleně. Proto je podle nás tato hra ideální pro čtři hráče, kteří mohou snadno utvořit dvě dvojice.

Průběh hry:

Jste odděleni od vašich přátel a každá část týmu se snaží přijít na to, jak zachránit své přátele a utéct z časové smyčky. Musíte najít způsob jak spolu komunikovat, protože k vyřešení většiny hádanek je nutná spolupráce. Jste tedy odděleni, ale klíč k úniku leží ve vzájemné spolupráci. jednotlivé místnosti velmi pěkně znázorňují jak dávnou minulost, tak vzdálenou budoucnost. Dojem ze hry neruší nepatřičné předměty. Jednotlivé hádanky jsou velmi pestré a nápadité. Retrospektivně jsme se shodli, že podle nás je o něco náročnější ocitnout se v době minulé, než budoucí. Počítejte s tím, že v jeskyni mnoho světla nebylo a tak není dobré zvolit si tuto stranu pokud nemáte rádi šero a byť jen iluze venkovního prostředí, pobíhajících pavouků apod. je vám nepříjemná. Po vyřešení části hádanek se vám podaří shledat se zbytkem skupiny a pak zbývá společně nalézt cestu ven.

Co bychom zlepšili

Při hře jsme nepociťovali žádné závažnější nedostatky. Jedinou drobností může být skutečná nutnost používání vysílačky, proto je dobré, pokud si všichni členové týmu před započetím hry její ovládání vyzkouší. Případné komunikační problémy vám jinak hru značně opepří

Proč tuto místnost navštívit

Místnost je velmi pěkně zařízená, nabízí netradiční pojetí a i samotné hádanky a úkoly vykazují velkou dávku originality.

Souhrn

Stroj času je místnost pro všechny úrovně hráčů, i když pro úplné nováčky může být značnou výzvou. Hra má svižné tempo, velkou variabilitu úkolů a celkově nás velmi bavila. Počítejte s tím, že značnou část hry budete rozděleni, proto ji doporučujeme pro čtyři hráče. V pěti se v jedné z místností budete nejspíš mačkat, protože prostoru nazbyt v nich mnoho není a i úkoly podle nás vždy zaměstnají dva hráče tak akorát. Na většinu úkolů stačí selský rozum, není třeba zvláštních znalostí ani dovedností, . Za escapemanii udělujeme doporučení.

Navštíveno 21.2.2016

Autor Alena

stroj casu graf

Co znamená graf?

Abyste věděli jaké úkoly Vás ve hře čekají, můžete si prohlédnout jejich typologií pomocí tohoto grafu. Jednotlivé osy představují dovednosti, které využijete při plnění jednotlivých úkolů. Čím větší vzdálenost bodu od středu u jednotlivé kategorie tím vyšší četnost úkolu v dané hře. Hranice pavučiny představují celkový počet úkolů.

Matematické = pro splnění potřebujete použít základní matematické operace a jednoduché matematické výpočty Slovní = verbální nebo psané hlavolamy a indície Graficko-vizuální = skládání puzzlí, obrazců, kombinace barev. Zručnostní = pro zdárné splnění úkolu je třeba něco správně přiložit k jiné rekvizitě, zkombinovat více rekvizit atd. Technologické = úkoly pro jejichž splnění musíte využít magnety, elektřinu, elektroniku, světlo, hydrauliku aj. technické zařízení či znalosti Fyzické překážky = pro splnění úkolu je třeba s nečím pohnout či přesunout těžší rekvizitu na konkrétní místo Všímavostní = úkoly běžně viditelné, u kterých nepotřebujete nic jiného než zrak